Jakie są zadania Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych?

Do zadań Izby należy w szczególności: reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę tych interesów, udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Astrologia
https://www.wrozbyonline.pl/eksperci/k/7/Astrologia_-_horoskop
Nasi Eksperci odkryją przed Tobą przyszłość.
Zapytaj wróżkę jaki los Cię czeka.

Szczególne zadania i sposoby działania Izby, jej organy, tryb powoływania, zakres działania oraz zasady gospodarki finansowej określa statut Izby. Izba posiada osobowość prawną.

Czy spółka z udziałem podmiotów zagranicznych może zmieniać lokalizację zakładów gospodarczych?

Nie. Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych w przypadku projektowanej zmiany lokalizacji zakładów gospodarczych musi zawiadomić Prezesa Agencji o zmianie i zamierzonej nowej lokalizacji. Brak sprzeciwu w terminie jednego miesiąca oznacza zgodę na zmianę lokalizacji.

Podobne wpisy