Czym jest joint venture?

Określenie to oznacza podmiot, który stworzony został przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo, a jego celem jest realizacja danego zadania, lub w dłuższej perspektywie – prowadzenie określonej wcześniej działalności. Każdy ze współudziałowców wnosi tzw. kapitał zakładowy, a potem dzielą między sobą wszystkie zarówno koszty, jak i przychody. Nie tworzą oni jednak oddzielnego podmiotu gospodarczego. Cele takiego przedsięwzięcia są różnorakie, m.in. dywersyfikacja ryzyka, dostęp do nowych rynków, wymiana technologii, czy pokonanie barier celnych oraz administracyjnych. Czy jest dobra recepta na zrobienie udanego interesu z zagranicznym partnerem?

Nikt nie poda oczywiście gotowych rozwiązań, niemniej jednak ten blog ma za zadanie temat ten przybliżyć i zaprezentować wiele cennych rad. Jestem doświadczonym ekonomistą, który doradzał w wielu tego typu transakcjach. Zamieszczać będę tutaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z tym tematem, które albo przyszły do głowy mnie samemu, albo zostały postawione przez osoby mi znajome, czy czytelników tej strony.