Co powinien zawierać list intencyjny?

29 czerwca 2017 admin 0

W liście intencyjnym należy podać nazwiska wspólników (ewentualnie ich pełnomocników), przedmiot wspólnej działalności, rzeczowe i finansowe wkłady stron, proporcje wkładów, terminy dalszych działań, podział kosztów, […]