Co jest przedmiotem ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych?

Ustawa ta określa warunki podejmowania i zasady prowadzenia działalności podmiotów zagranicznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.