Co należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej lokalu?

Powierzchnią użytkową lokalu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej jest powierzchnia wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń oraz powierzchni przynależnych, tj. kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek, ubikacji, spiżarni, alków, piwnic, zamkniętych powierzchni składowych, garaży, komórek, z wyjątkiem antresol, pawlaczy, szaf i schowków w ścianach.

Jakie organy administracji państwowej rozstrzygają spory w sprawach dotyczących wysokości czynszów?

Spory w sprawach dotyczących wysokości czynszów rozstrzygają w drodze decyzji terenowe organy administracji państwowej. Decyzję ostateczną utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji strony mają prawo zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.