Co powinien określać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie spółki?

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien określać: 1) wspólników, 2) przedmiot i rozmiary działalności gospodarczej spółki, w tym w zakresie eksportu i importu, 3) przewidywany okres działalności spółki, 4) środki niezbędne do uruchomienia działalności spółki, w tym wielkość kapitału zakładowego, 5) proporcje, w jakich kapitał zakładowy spółki ma być wniesiony przez poszczególnych wspólników oraz formy wkładów, 6) siedzibę spółki oraz przewidywaną lokalizację jej zakładów gospodarczych. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia przedstawia załącznik 1.