Co powinna zawierać i jak powinna być sporządzona ocena ekonomicznofinansowa?

Ekspertyzy ekonomicznofinansowe sporządzane są zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W Polsce najbardziej powszechnie stosowany jest standard UNIDO i Banku Światowego. W przypadku małych spółek o niewielkim zakresie działania wystarczająca jest skrócona analiza, której podstawowe założenia przedstawiono w załączniku 3. Zarówno pełne ekspertyzy, jak też analizy skrócone zazwyczaj są wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Jeżeli wnioskodawcy potrafią sami wykonać ocenę ekonomicznofinansową, nie ma żadnych przeciwwskazań w tym względzie.

Jakie formy prawne może przybierać działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych?

Jak to uprzednio wspomniano działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych może być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Główne różnice pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną polegają na tym, że spółka akcyjna ma możliwość gromadzenia kapitału w drodze publicznej subskrybcji akcji. Ponadto w spółce akcyjnej nie występuje konieczność wpłaty całości wartości akcji jako kapitału spółki, z tym, że wpłata ta nie może być mniejsza niż 25 procent wartości nominalnej akcji.

Spółka akcyjna jest formą gromadzenia środków finansowych znacznej liczby osób, traktujących zakup akcji przede wszystkim jako lokatę kapitału, w mniejszym stopniu zainteresowanych bieżącą działalnością spółki.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wpłata całej wartości kapitału zakładowego jest obowiązkowa. Spółka z o. o. przewidziana jest jako forma współpracy kapitałowej niewielkiej liczby wspólników, ściśle ze sobą powiązanych i dążących do stałej kontroli nad spółką.