Co powinno być określone w decyzji, jeśli najem wynika z decyzji o przydziale?

Jeśli najem wynika z decyzji o przydziale przy nawiązaniu stosunku najmu, strony sporządzają pisemny protokół określający stopień zużycia elementów wyposażenia technicznego lokalu.