Co powinno zawierać oznaczenie firmy na zewnątrz?

Oznaczenie siedziby firmy i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinno zawierać nazwę firmy lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego, jego adres oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności.