Co uważa się za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty zabudowane i niezabudowane, służące potrzebom prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: 1) grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi, hotelowymi, 2) grunty pod budowlami i urządzeniami, 3) grunty zajęte na drogi wewnętrzne i place manewrowe, place składowe, zieleńce oraz tereny, na których są lub będą realizowane zadania inwestycyjne.