Co w rozumieniu ustawy jest działalnością gospodarczą?

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza, budowlana , handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych z wyłącznym udziałem podmiotów zagranicznych lub polskich podmiotów z udziałem podmiotów zagranicznych.