Czy dokumenty dołączone do wniosku muszą być przedstawione w języku polskim i obcym?

img

Tak. Dokumenty dołączone do wniosku winny być przedstawione w języku polskim i obcym łącznie z uwierzytelnionym przekładem tekstu obcego na język polski.