Czy istnieją ulgi podatkowe z tytułu eksportu?

W związku z wprowadzeniem jednolitego kursu dewizowego kształtowanego na zasadzie równowagi podaży i popytu uległy likwidacji ulgi z tytułu eksportu.