Czy istnieje w Polsce organizacja skupiająca przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych?

Tak. Polsko-Polonijna Izba Przemysłowo Handlowa utworzona ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o zasadach prowadzenia na terytorium Polski działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne staje się Izbą Przemysłowo Handlową Inwestorów Zagranicznych. Dotychczasowi zagraniczni członkowie Polsko-Polonijnej Izby Przemysłowo-Handlowej mogą potwierdzić swoją przynależność do Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych.