Czy na decyzję odmawiającą przysługuje zainteresowanym podmiotom prawo odwołania?

Nie, Decyzja Prezesa Agencji, jako pochodząca od centralnego organu administracji państwowej jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje. Jednakże strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia, zwrócić się do Prezesa Agencji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.