Czy na polskim obszarze celnym mogą być ustanowione wolne obszary celne i służby celne?

Tak. Na polskim obszarze celnym mogą być ustanowione wolne obszary celne. Wolnym obszarem celnym jest wyodrębniona część polskiego obszaru celnego, traktowana jako zagranica, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza przez polskie, zagraniczne i międzynarodowe podmioty gospodarcze.

OPUS
http://www.opus.waw.pl
Transport zmarłych na całym świecie.
Doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.