Czy nazwa firmy podlega ochronie prawnej?

Firma jest dobrem osobistym osoby prawnej i podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych (art.43 Kodeksu Cywilnego).