Czy obrót z zagranicą wymaga uzyskania koncesji?

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 roku zawiera wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. Nr 72, poz. 432).