Czy organ administracji państwowej jest upoważniony do poświadczenia własnoręczności podpisu?

Tak. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego w miejscowościach, w których nie ma państwowego biura notarialnego są upoważnione do poświadczania własnoręczności podpisów: na pismach upoważniających do odbioru z placówek pocztowych przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji, na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.