Czy organ administracji państwowej ma wpływ na ustalanie przez wspólników ich udziałów?

Tak. Prezes Agencji może bowiem uzależnić wydanie zezwolenia od podjęcia przez podmiot zagraniczny działalności gospodarczej, wspólnie z podmiotem polskim i od ustalenia przez wspólników ich udziałów w kapitale zakładowym spółki w określonych proporcjach.