Czy organ administracji państwowej może zezwolić na gromadzenie kapitału zakładowego spółki?

Tak. Organ administracji państwowej może w przypadkach gospodarczo uzasadnionych zezwolić na gromadzenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez publiczną subskrypcję akcji, ustalając przy tym proporcje, w jakich akcje będą dotyczyły podmiotów polskich i zagranicznych. W tym przypadku zezwolenia nie wymaga: nabycie akcji przez nową osobę, przeniesienie akcji między wspólnikami.