Czy organ koncesyjny może określić warunki wykonywania działalności gospodarczej?

– Tak. Organ koncesyjny może określić w koncesji podstawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej.

Jaka działalność gospodarcza mogłaby spowodować odmowę wydania zezwolenia na utworzenie spółki?

Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej nie byłoby celowe ze względu na: zagrożenie interesów gospodarczych państwa, wymogi ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i obronność państwa lub ochronę tajemnicy państwowej.