Czy potrzebne jest pozwolenie na wywóz lub pozwolenie na przywóz towaru objętego kontyngentem?

Tak. Rozdysponowanie kontyngentów będzie dokonywane na podstawie wniosku podmiotu realizującego obrót towarowy z zagranicą o udzielenie pozwolenia na wywóz lub pozwolenia na przywóz towaru objętego kontyngentem. Ewidencja udzielanych pozwoleń na wywóz i pozwoleń na przywóz towarów prowadzona jest przez Ministerstwo Współpracy z Zagranicą oraz organy celne.