Czy powinien być dokonany w dowodzie osobistym wpis o wykonywaniu lub zaprzestaniu pracy?

Tak. W dowodzie osobistym lub tymczasowym zaświadczeniu powinien być dokonany wpis o wykonywaniu lub zaprzestaniu pracy. Wpisu o wykonywaniu lub zaprzestaniu pracy dokonuje właściwy organ administracji państwowej.