Czy prawo polskie gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności?

Tak. Stosownie do ustawy zasadniczej Rzeczpospolita Polska gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności oraz chroni własność, jak również poręcza całkowitą ochronę własności osobistej.