Czy prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia podlega karze?

Tak. Kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zezwolenia lub bez wymaganej koncesji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Ograniczeniu wolności lub grzywnie podlega także prowadzenie działalności gospodarczej bez oznaczenia siedziby i miejsca prowadzenia tej działalności oraz gdy wprowadza się do obrotu towary bez wymaganych oznaczeń.