Czy są ustanowione ograniczenia wywozu niektórych towarów z Polski?

Tak. W 1990 roku ustanowiono ograniczenia wywozu towarów z Polski. Wykaz towarów objętych ograniczeniami wywozu w 1990 roku jest zamieszczony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 449).