Czy są ustanowione w 1990 roku kontyngenty na wywóz towarów za granicę?

Tak. Kontyngenty na wywóz towarów za granicę w 1990 roku są określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Współpracy z Zagranicą. Nie dotyczą one wzorów, modeli, próbek i materiałów służących do reklamy lub aktywizacji oraz towarów wywożonych za granicę w ilościach lub wartości nie przekraczających ustalonych odrębnymi przepisami, których przywóz jest wolny od cła i od pozwolenia.