Czy spółka może otwierać i prowadzić rachunki w bankach zagranicznych?

Tak. Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych, po uzyskaniu zezwolenia dewizowego, może otwierać i posiadać rachunki w bankach zagranicznych.