Czy spółka może uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego na okres dłuższy niż trzy lata?

Tak. Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych może uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego na okres dłuższy, na następne trzy lata (razem sześć lat) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w preferowanych dziedzinach. Okres dodatkowego zwolnienia określa Prezes Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych w zezwoleniu na działalność spółki.