Czy spółka może zaciągać kredyty w walutach obcych w bankach za granicą?

Tak. Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych może bez odrębnego zezwolenia dewizowego zaciągać kredyty w walutach obcych w bankach za granicą. Bank dewizowy, w którym spółka zgromadziła środki pieniężne może udzielić gwarancji za zobowiązania spółki.