Czy ustawa o działalności gospodarczej określa całokształt sytuacji prawnej podmiotów?

Nie. Ustawa stanowi wprawdzie swoisty kodeks, ale nie określa całokształtu sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego, jego zadań, uprawnień i kompetencji. Niektóre istotne rozstrzygnięcia zawarte są w innych przepisach prawnych, np. w Kodeksie Handlowym.