Czy utworzenie spółki wymaga zezwolenia?

Tak. Utworzenie spółki z udziałem kapitału zagranicznego wymaga zezwolenia Prezesa Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych. Wydanie zezwolenia oznacza zgodę na podjęcie określonej w nim działalności gospodarczej. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanych.