Czy w dowodach osobistych powinien być dokonany wpis o dacie przyjęcia do pracy?

Tak. W dowodach osobistych i tymczasowych dowodach tożsamości powinny być dokonywane wpisy o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy osób zatrudnionych w spółce.