Czy wspólnicy mają prawo do wykorzystania przypadającego im zysku na zwiększenie kapitału?

Tak. Przypadający zysk może być przeznaczony przez wspólników na zwiększenie kapitału zakładowego spółki bez odrębnego zezwolenia, o ile nie zmienia to proporcji udziałów określonych w zezwoleniu na utworzenie spółki.