Czy wspólnik zagraniczny ma prawo przekazać za granicę kwoty uzyskane ze sprzedaży?

Tak. Wspólnik zagraniczny ma prawo, po opłaceniu należnych podatków, przekazać za granicę bez odrębnego zezwolenia dewizowego kwoty uzyskane ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce oraz należne mu kwoty w razie likwidacji spółki.

W razie uzyskania kwot ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce, w walucie polskiej, transfer za granicę może nastąpić po upływie 10 lat od rejestracji spółki. W przypadkach szczególnych Minister Finansów może ten okres skrócić.