Czy wspólnik zagraniczny może uzyskać ze strony polskiej gwarancje wypłaty odszkodowania?

img

Tak. Minister Finansów na wniosek zainteresowanego wspólnika zagranicznego udziela temu wspólnikowi gwarancji wypłaty odszkodowania do wysokości przypadającej mu części spółki w razie poniesienia straty w wyniku decyzji organów państwowych o nacjonalizacji, wywłaszczeniu lub zastosowaniu innych środków wywołujących skutki równoznaczne z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.