Czy z podstawy opodatkowania odlicza się darowizny na cele społecznie użyteczne?

Tak. Z podstawy opodatkowania odlicza się darowizny, w tym na rzecz organizacji społecznych i fundacji z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Kwoty darowizn nie mogą przekraczać jednak 10,0 % zysku.