Czy założenie na budynku reklamy (szyldu) wymaga zgody właściciela (zarządcy) posesji?

Tak. Założenie na budynku reklamy lub szyldu wymaga zgody właściciela (zarządcy), który ma prawo żądać odpowiedniej opłaty za założenie reklamy (szyldu) oraz opłat miesięcznych za jej użytkowanie w wysokości ustalonej na drodze wzajemnego porozumienia stron.