Czy zarząd zobowiązany jest uwierzytelnić wzory podpisów?

Tak. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu należy dołączyć skreślone wobec sądu albo uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów członków zarządu.