Do jakiego organu należy udzielanie, odmowa udzielenia i cofnięcie koncesji?

Udzielanie, odmowa udzielenia i cofnięcie koncesji należy do naczelnego lub centralnego organu administracji państwowej właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu.