Gdzie można uzyskać informacje zawierające oferty współpracy?

Biuro Współpracy Przemysłowej i Inwestycji Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju Przemysłowego U N I D O wraz z Agencją d/s Inwestycji Zagranicznych, instytucją która z mocy ustawy zajmuje się promocją, weryfikacją i zatwierdzaniem projektów spółek ‚joint ventures” prowadzą akcję mającą na celu rozpropagowanie polskich propozycji inwestycyjnych za granicą, a także zbieraniem zagranicznych ofert współpracy z Polską. Przygotowany został specjalny kwestionariusz zawierający podstawowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Kwestionariusz służy jako podstawa do umieszczenia oferty w tworzonej przez UNIDO komputerowej bazie danych udostępnianej inwestorom zagranicznym, a także rozpowszechnianej za granicą przez UNIDO. Wypełnione kwestionariusze przesłane do biura UNIDO w Warszawie wraz z potwierdzeniem wpłaty 400 000 zł. na konto MWGZ nr 1052 9713232, NBP V Oddział w Warszawie, na adres: UNIDO: 02950 Warszawa, ul. Stawki 2 lub Agencji: 00950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, trafią do banku danych w celu wykorzystania ich przez przyszłych przedsiębiorców.