Gdzie są gromadzone środki pieniężne spółki z udziałem podmiotów zagranicznych?

Środki pieniężne spółki z udziałem podmiotów zagranicznych są gromadzone na ich rachunkach w wybranych przez nie bankach dewizowych. Banki te na zlecenie spółki otwierają i prowadzą rachunki spółki w walucie polskiej oraz mogą udzielać jej kredytu.