Jak długo można przechowywać towary w składzie celnym?

Towary złożone w składzie celnym mogą być tam składowane lub przechowywane przez okres 3 miesięcy. Dyrektor właściwego miejscowo urzędu celnego może przedłużyć ten okres, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.