Jak jest opodatkowany dochód osobisty wspólnika zagranicznego?

Osobisty dochód wspólnika zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 30,0 %, jeżeli postanowienia wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.