Jak należy udokumentować sytuację finansową stron przy tworzeniu spółki?

Dokumentami określającymi sytuację finansową stron zarówno polskich jak i zagranicznych są: w przypadku osób prawnych bilans za ostatni rok (ewentualnie za 2 3 lata), opinia banku, informacja z wywiadowni handlowej za pośrednictwem Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych, w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o posiadanych nieruchomościach, wyciągi z kont bankowych, informacje o posiadanych środkach finansowych, udziałach w spółkach itp

Podobnie jak w przypadku dokumentów określających sytuację prawną, także dokumenty określające sytuację finansową partnerów muszą być przetłumaczone na język polski.