Jak należy uwierzytelnić wzory podpisów członków zarządu?

Jeżeli zarząd nie został ustanowiony w umowie spółki (akcie notarialnym) wówczas podczas podpisywania umowy spółki dołącza się listę zarządu, którego członkowie wobec notariusza listę tę podpisują.