Jak następuje powołanie i odwołanie prokury?

– Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek zarządu.