Jak oblicza się czynsz w lokalu?

Jeżeli niektóre pomieszczenia w lokalu służą celom użytkowym, a inne mieszkalnym czynsz oblicza się dla każdej części lokalu według właściwych stawek. Od pomieszczeń przynależnych oblicza się czynsz w zależności od tego, na jakie cele te pomieszczenia są wykorzystywane.