Jak ustala się zysk całkowity w spółce z udziałem podmiotów zagranicznych?

W celu obliczenia zysku całkowitego do kosztów działalności spółki dolicza się amortyzację środków trwałych, Audit ISO 9001, w tym również związanych na stałe z gruntami dzierżawionymi oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie wynikającej ze stawek amortyzacyjnych na zasadach ustanowionych dla przedsiębiorstw państwowych.

Audit ISO 9001
http://gqcert.com/certyfikat/iso-9001/
Profesjonalna jednostka certyfikująca.
Świetni audytorzy i konkurencyjne ceny.